Importanța sănătății și protecției muncii

Obligația de siguranță nu mai este înțeleasă doar ca o obligație pentru angajator de a garanta siguranța fizică a angajaților (accidente de muncă și boli profesionale). S-a extins și include acum protecția muncii în cazul tuturor riscurilor la care ar putea fi expus un angajat ca urmare a misiunilor sale și, în special, protecția riscurilor psihosociale, cum ar fi burn-out-ul, alcoolismul, anxietatea reactivă.

Cine este responsabil de protecția muncii?

Astfel, angajatorul fiind obligat să obțină un rezultat, în caz de pericol al angajatului sau lipsei de siguranță, angajatorul va fi considerat a fi pe deplin responsabil. El poate fi exonerat de răspunderea sa doar demonstrând un caz de forță majoră sau, în lipsa acestuia, faptul că angajatul însuși a contribuit la producerea prejudiciului său.

Prin urmare, managerul companiei este direct și personal responsabil pentru securitatea și protecția muncii fiecăruia dintre angajații săi. Cu toate acestea, el poate fi asistat de specialiști (lucrători în prevenirea riscurilor ocupaționale, inspector de muncă, inginer consultant sau controlor de siguranță, tehnicieni de prevenire din fonduri mutuale, consiliere și organizații de instruire specializate în sănătate și siguranță la locul de muncă).

Cu toate acestea, el nu este singurul. Există mai mulți  jucători în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă , siguranța fiind afacerea tuturor, angajații și reprezentanții acestora, au obligația de a oferi tot sprijinul și participarea lor activă la acțiunile de prevenire și protecție a muncii.

Sănătate și siguranță la locul de muncă: principiile prevenirii riscurilor.

Cele mai citite articole

Pentru a-și respecta obligația de siguranță, angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța și a proteja sănătatea fizică și mentală a angajaților săi. Pentru a face acest lucru, el trebuie să gestioneze acțiunile de prevenire a riscurilor și dificultăților profesionale la locul de muncă (de exemplu, reamintirea instrucțiunilor prin afișare, implementarea documentului unic de risc etc.), să implementeze acțiuni pentru informarea și instruirea angajaților cu privire la sănătate și siguranță (de exemplu, exerciții de incendiu, instruire).

Evident, aceste măsuri trebuie să se adapteze constant circumstanțelor pentru a menține sau a îmbunătăți nivelul de protecție.

Un angajator care își încalcă obligația de siguranță își asumă răspunderea civilă în cazul unui accident profesional sau al unei boli profesionale a angajatului. Dacă este găsit vinovat și i se impune o culpă inexcusabilă, angajatorului i se poate cere să despăgubească angajatul fără asistența. De asemenea, în funcție de gravitatea încălcărilor sale, el poate fi pasibil de pedepse penale până la închisoare inclusiv.

În sfârșit, orice angajat care consideră în mod rezonabil că situația sa profesională prezintă un pericol grav și iminent pentru viața sau sănătatea sa are dreptul de alertă și retragere. Nu se poate aplica nicio sancțiune sau deducere de salariu odată ce angajatul și-a exercitat în mod legitim acest drept. Pe de altă parte, orice abuz poate fi sancționat de managerul companiei, în special prin deducerea din salarii pentru absența nejustificată.

Cele mai citite articole