Este o certitudine faptul că problemele de mediu actuale prezintă un nivel înalt de complexitate, de aceea sunt absolut necesare noi măsuri de îmbunătățire implementate atât la nivel național, cât și la nivel global pentru garantarea protecției mediului și a sănătății populației. 

Pe fondul acestei priorități majore, noua Ordonanță de Urgență 92/2021 stabilește noi responsabilități ce vizează toți actorii implicați, mai precis de la companiile generatoare de deșeuri, până la societățile de colectare, valorificare și eliminare a acestora. 

Ce are în vedere Ordonanța de Urgență 92/2021?

Noile modificări aduse au ca scop o mai bună gestionare a deșeurilor, cu focus pe aspecte importante precum:

  • Monitorizarea efectelor distructive asupra mediului rezultate din activitatea prestată de agenții economici;
  • Îmbunătățirea permanentă a programului de monitorizare, în concordanță cu reglementările europene stabilite;
  • Prevenirea și scăderea semnificativă a cantității de deșeuri rezultate din activitățile societăților economice;
  • Creșterea angajamentului generatorilor de deșeuri, dar și a colectorilor autorizați privind protecția mediului;

În acest context, producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația să realizeze o evidență a gestiunii deșeurilor. Ținând cont de natura și volumul deșeurilor, acești operatori economici va trebui să efectueze raportarea anuala a deșeurilor nu doar în suport fizic, ci și în cel electronic, prin înregistrarea în platforma SIM (Sistemul Integrat de Mediu). 

Când trebuie efectuată raportarea anuală a deșeurilor?

Important de menționat este că evidența aceasta trebuie depusă de către toate societățile economice până la termenul de 15 martie a fiecărui an sau după caz, la cererea autorităților responsabile cu domeniul protecției mediului. 

Cele mai citite articole

Ținând cont de particularitățile activităților prestate și autorizate după caz, în mod cert cresc și numărul acestor raportari deseuri, unele dintre ele având o anumită periodicitate.

Mai mult decât atât, agenții economici trebuie să respecte noua obligație privind realizarea și depunerea la APM a Programului de prevenire și reducere a cantității de deșeuri generate din activitatea desfășurată (în contextul deținerii autorizației de mediu). 

Aceste companii generatoare de deșeuri vor publica acest program pe site-ul propriu pentru a asigura:

  • respectarea obligației de mediu;
  • transparența și angajamentul în susținerea protecției mediului. 

Nerespectarea acestei obligații atrage după sine sancțiuni.

În concluzie, aceste măsuri obligatorii vin în sprijinul abordării unui management al deșeurilor mult mai eficient și sustenabil, existând constant necesitatea de dezvoltare continuă. 

Prin urmare, este primordial ca orice societate economică să cunoască legislația de mediu în vigoare și să se asigure de îndeplinirea tuturor obligațiilor de mediu impuse de aceasta.

Cele mai citite articole